Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-11-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie  informuje, iż od dnia 26 listopada 2021 r. rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 zgodnie z wytycznymi do programu. Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Filia w Bliżynie.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenia"

Załączniki:

  1. Wniosek do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik doc 51KB)
  2. Oświadczenie do Podprogram 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 194KB)
  3. Upoważnienie do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 12KB)

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-11-12

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 15 listopada 2021 r.  na 24 listopada 2021 roku.

Informacja Punkt konsultacyjny

Data publikacji: 2021-10-29

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 1 listopada 2021 r. (dzień wolny) na 3 listopada 2021 roku.

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-10-22

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Informacja

Data publikacji: 2021-10-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Konkurs Wojewody Świętokrzyskiego

Data publikacji: 2021-09-15

plakat 1plakat 2

Załączniki:

  1. 1. Regulamin konkursu (plik pdf 255KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-08-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2021r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
528,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

 

Powiat przekaże osobom niepełnosprawnym ponad 600 paczek żywnościowych

Data publikacji: 2021-08-02

Powiat skarżyski pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” pomoc finansową w wysokości prawie 100 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup paczek żywnościowych dla mieszkańców powiatu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

W związku z tym w najbliższy poniedziałek i wtorek w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzone będą telefoniczne zapisy osób chętnych do otrzymania paczki żywnościowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Zespół do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej w dniach od 02.08.2021 do 03.08.2021 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 pod numerami telefonu: 41 395 30 52, 41 395 30 33. Warunkiem otrzymania w/w wsparcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Załączniki:

  1. Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia (plik doc 14KB)
  2. Klauzula informacyjna (plik doc 33KB)
  3. Ogłoszenie paczki (plik docx 14KB)
  4. Regulamin paczki PFRON (plik docx 32KB)
  5. Upoważnienie (plik docx 14KB)

Informacja dotycząca szczepień COVID-19

Data publikacji: 2021-07-15

Jak możesz się zarejestrować?
Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989,
zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, poprzez numer infolinii 883 770 529
Na terenie Gminy Bliżyn szczepienia realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn
Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Dlaczego warto

Zaproszenie na spotkanie

Data publikacji: 2021-07-09

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku- Kamiennej działający w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza na zamknięte spotkanie informacyjnego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Bliżyn w remizie OSP w Bliżynie w dniu 23.07.2021 r. o godz. 10.00.

Tematami poruszanymi na spotkaniu będą m.in. dotacje i pożyczki wspierające osoby chcące założyć działalność gospodarczą, szkolenia oraz staże.

Spotkanie będzie miało charakter zamknięty i ze względu na wymogi sanitarne związane z COVID będzie mogło w nim wziąć udział 15 osób. Spotkanie zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego.

Zapisy na spotkanie pod numerami telefonów: 41 370 97 17, 41 378 12 06.

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-07-09

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 19 lipca 2021 r. na 15 lipca 2021 roku.

Informacja o zmianach w programie rządowym ,,Dobry Start”.

Data publikacji: 2021-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od 1 lipca 2021 realizatorem programu ,,Dobry start” ( 300+ ) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składanie wniosków o przyznanie świadczenia możliwe będzie jedynie za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz portalu Empatia a wypłaty będą realizowane przez ZUS jedynie w formie przelewów na rachunek bankowy.

Nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej i żądania wypłaty w gotówce.

Aktualne informacje na temat zmian w programie ,,Dobry start” zamieszczone są na stornie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszelkie pytania dotyczące składania wniosków oraz zasad przyznawania świadczenia „Dobry Start” (300+) na nowych zasadach należy kierować bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2021-06-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2020 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki w dniach:

24.06.2021 w godzinach od 08:30 do 15:00 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek;

25.06.2021r. w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Żywność wydawana tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...