Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Informacja o dniu wolnym - 9 czerwca 2023 r.

Data publikacji: 2023-05-10

Zgodnie z zarządzeniem Nr. 16/2023  z dnia  02.05.2023 r. informuję, że ustala się dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie  za Święto 11 listopada 2023 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2023-03-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 02.03.2023 realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Data publikacji: 2023-02-08

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz.

Kryterium dochodowe

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Postępowanie

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej rzeczywiste zużycie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych  

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Obsługą formalności związanych z tym zadaniem zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Załączniki:

  1. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT (docx) (plik docx 54KB)
  2. klauzula_informacyjna_refundacja_VAT_gaz (pdf) (plik pdf 132KB)

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2023-01-04

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym wypada w cztery pierwsze wtorki miesiąca od 15:30 do 17:30

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2022-12-21

 

Zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

życzy Kierownik i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

 

Obrazek
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...