Aktualności


Informacja - 12 czerwca 2020 r dniem wolnym od pracy

2020-05-27

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 27 maja 2020 r. ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie
(-) Monika Łukomska


Komunikat o wznowieniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-05-22

Informujemy, że w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PSZ.V.9421.213.2020 z dnia 22.05.2020 od dnia 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z regulaminem w godzinach 15.00 do 19.00 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-05-11

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2020, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie do 24 maja 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że opiekun klubu pełni dyżury w siedzibie Klubu Senior+ w Mroczkowie w godzinach 15.00 do 19.00.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-04-27

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność Klubu Senior+ w Mroczkowie do 10 maja 2020 r.


Ogłoszenie o wydawaniu żywności z PKPS

2020-04-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do tej formy pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:

24.04.2020 w godzinach od 16:00 do 19:00 dla miejscowości:
Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

25.04.2020r. w godzinach od 15:00 do 18:00 dla miejscowości:
Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek ,a paczki nie zostały dostarczone w dniu 20.04.2020r. przez Wojska Obrony Terytorialnej.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska


Życzenia wielkanocne

2020-04-08

logo


Dyżury telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym

2020-04-01

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami kontaktu ze specjalistami zatrudnionymi w Punkcie Konsultacyjnym informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. będą oni pełnić dyżury telefoniczne w godzinach 15:00 do 17:00 zgodnie z następującym harmonogramem:
- terapeuta uzależnień: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca – pod numerem telefonu 604 633 060. W kwietniu wyjątkowo ze względu na dzień wolny dyżur z 13.04.2020 przeniesiony na 14.04.2020;
- pedagog: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 606 658 909;
- psycholog: pierwsze cztery wtorki miesiąca - pod numerem telefonu 668 798 845.

Obowiązuje do odwołania.


Komunikat o zawieszeniu działalności Klubu Senior+w Mroczkowie

2020-03-25

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem została podjęta decyzja o przedłużeniu zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ do 10 kwietnia 2020 r.


Informacja w sprawie dyżurów telefonicznych

2020-03-20

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 19.03.2020 roku informuję, że pracownicy socjalni pełnią do odwołania dyżury w soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu 533 172 001. Pracownicy socjalni realizują tylko zadania związane z udzielaniem niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie


Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

2020-03-19

W załączeniu Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w sprawie pełnienia dyżurów przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.


PILNY KOMUNIKAT

2020-03-18

PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BLIŻYNIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPAWIE REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ZWIĄZANEJ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2020-03-16

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 informuję, że od 16.03.2020r. aż do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów w Punkcie Konsultacyjnym.


Komunikat w sprawie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

2020-03-16

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 informuję, że od 16.03.2020r. aż do odwołania ograniczone zostaje przyjmowanie interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa proszę załatwiać telefoniczne pod numerami telefonów:
telefon stacjonarny 41-254-13-26, telefon komórkowy 533-172-001
lub poczty elektronicznej e-mail: gopsblizyn@hot.pl
Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren w przypadku nagłej interwencji lub sytuacji kryzysowej.

Wszyscy świadczeniobiorcy nie posiadający rachunku bankowego, proszeni są o otworzenie konta w dowolnym banku, tak aby wszystkie świadczenia realizowane po 16 marca br. mogły być przekazywane na wskazane konto i poinformowanie pracowników GOPS: w formie papierowej (wrzucenie do skrzynki na listy przy Ośrodku Zdrowia) lub elektronicznej (e-mail, E-PUAP) Dotyczy to wszystkich świadczeń wypłacanych w GOPS.

WYPŁATY GOTÓWKOWE MOGĄ ZOSTAĆ WSTRZYMANE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Monika Łukomska


KOMUNIKAT

2020-03-12

Informujemy, że w związku z wystąpieniem Koronawirusa SARS-CoV 2 w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie wprowadza ograniczenia w załatwianiu spraw w tut. Ośrodku. Uprzejmie prosimy Państwa do ograniczenia swoich wizyt w Ośrodku do absolutnego minimum!. Osoby oczekujące na załatwienie sprawy prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości – co najmniej 1m od innych osób oczekujących. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.
Jeśli to możliwe wszelkie sprawy, nie wymagające Państwa obecności, prosimy konsultować telefonicznie, Dzwonić pod numer: 41 2542 326. Przypominamy, że w razie wystąpienia objawów Koronawirusa SARS-CoV 2: bardzo podwyższonej temperatury, kaszlu, osłabienia, duszności i problemów z oddychaniem należy natychmiast skontaktować się z lokalną stacją sanitarno-epidemiolologiczną! http://www.psseskarzysko.pl/
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10
tel.: 41 25 11 868; 41 25 11 869; lub w przypadku nasilonych objawów dzwonić pod numer alarmowy 112

Kierownik GOPS
Monika Łukomska


POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku

2020-03-12

w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19.

Dołączone pliki:


Komunikat w sprawie Koronawirusa SARS-CoV2

2020-03-12

 PROŚBA W SPRAWIE KONTAKTÓW Z KLIENTAMI URZĘDU

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego i email z pracownikami Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, SP ZOZ, i ograniczenia wizyt osobistych.
Celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i  życia wirusa oraz szerzenia się infekcji i ewentualnych zachorowań, zalecamy załatwianie spraw w Urzędzie pojedynczo, bez osób towarzyszących, z wyłączeniem przypadków, w których jest to niezbędne.
Obsługa klientów odbywać się może także za pomocą:
· Poczty tradycyjnej – korespondencję należy kierować na adres:
Urząd Gminy
Ul. Kościuszki 79A
26-120 Bliżyn
· Poczty elektronicznej – pocztę należy kierować na adres email: ugblizyn@wp.pl lub przez skrzynkę ePUAP: /1cqce463n2/skrytka
Telefonicznie – w przypadku spraw pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41 2541104; 41 2541 172


Ogłoszenie PKPS

2020-03-10

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Państwa Milanowskich, Brzeście 27 - przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniu 12.03.2020 w godzinach od 7:30 do 15:00 dla wszystkich miejscowości.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty, a osoby korzystające pierwszy raz - skierowanie.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie PKPS

2020-02-05

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:
10.02.2020 w godzinach od 7:00 do 15:00 dla miejscowości:
Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,
17.02.2020r. w godzinach od 7:00 do 15:00 dla miejscowości:
Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze
W związku z koniecznością założenia nowych kartotek przedłuży się czas obsługi beneficjentów - prosimy o wyrozumiałość!
Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2020-01-27

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym z dnia 03.02.2020 jest przełożony na dzień 27.02.2020.


Informacja PKPS

2020-01-24

logo


Ogłoszenie

2020-01-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, wydawane są druki oświadczeń do pomocy żywnościowej PO PŻ, które przyjmowane będą w dniach 29 styczeń 2020r do 05 luty 2020r. od godziny 8:00 do 14:00.
Po wyznaczonym terminie skierowania będą wydawane w każdy czwartek od godziny
8:00 do 11:00
Należy posiadać dowód osobisty oraz odcinki pobieranych świadczeń z ZUS, KRUS, zarobki, nakaz płatniczy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, inne dowody potwierdzające posiadanie dochodu każdego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Nie pobierać zaświadczeń o dochodzie z ośrodka pomocy i Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysko –Kam.

Kryterium dochodowe w PO PŻ wynosi 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056zł
w przypadku osoby w rodzinie.


Informacja Punkt Konsultacyjny

2019-12-27

Dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 6 stycznia 2020r. (dzień wolny od pracy) na dzień 16 stycznia 2020 r. godz. 15.00-17.00


24 grudnia 2019r. - skrócone godziny pracy GOPS

2019-12-24

W dniu 24 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny do godziny 12.00,. Kasa GOPS czynna do godz. 10.30
Za niedogodności przepraszamy.


Ogłoszenie o naborze do Klubu Senior + w Mroczkowie

2019-12-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior + w Mroczkowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Uczestnikiem/uczestniczką Klubu Senior+ w Mroczkowie może zostać każdy mieszkaniec Gminy Bliżyn, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo oraz złoży komplet wymaganych dokumentów.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Bliżynie, tel 41 2541 326.


Życzenia

2019-12-20

Niech te święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi z Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzą pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2019-12-02

Dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 24 grudnia 2019r. (Wigilia) na dzień 12 grudnia 2019 r. godz. 15.30-17.30


OGŁOSZENIE

2019-12-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 17.12.2019r. i 30.12.2019r. roku wypłacane będzie stypendium szkolne i zasiłek szkolny w kasie GOPS w Bliżynie ul. Kościuszki 88.

Informację o kwotach brakujących rachunków można uzyskać pod nr telefonu 41 25 41 326, kom. 533 172 001.

Przed pobraniem środków pieniężnych należy zgłosić się do GOPS
ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Brakujące rachunki należy dostarczyć do 13.12.2019r. lub termin uzgodnić z pracownikiem.


Informacja Punkt Konsultacyjny

2019-11-15

Dyżur terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 11 listopada 2019r. (dzień wolny) na dzień 26 listopada 2019 r. godz. 15.00-17.00


Apel o pomoc

2019-10-16

Potrzebna jest krew dla ratowania życia Pauliny Bernatek, która leży na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach. Za oddanie krwi rodzina serdecznie dziękuje.

Krew można oddawać m.in. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1 w godzinach od 7.00 do 12.00. Prosimy o informowanie, że krew z przeznaczeniem dla Pauliny Bernatek.


500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-11

Informujemy, że od 1 września 2019 roku przyjmowane są w ZUS wnioski o przyznanie w/w świadczenia.
Informacje można uzyskać pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941#1
lub pod numerem telefonu infolinii ZUS 22 560 16 00.


Ogłoszenie w sprawie stypendium

2019-09-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach do 15.09.2019r. w godz. 9:00 do 13:00 w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.
Należy dostarczyć dochody wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc sierpień 2019r.
Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające rachunki mogą je złożyć przy składaniu wniosku.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji