Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Informacja dotycząca szczepień COVID-19

Data publikacji: 2021-07-15

Jak możesz się zarejestrować?
Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989,
zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, poprzez numer infolinii 883 770 529
Na terenie Gminy Bliżyn szczepienia realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn
Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Dlaczego warto

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-07-09

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 19 lipca 2021 r. na 15 lipca 2021 roku.

Zaproszenie na spotkanie

Data publikacji: 2021-07-09

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku- Kamiennej działający w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza na zamknięte spotkanie informacyjnego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Bliżyn w remizie OSP w Bliżynie w dniu 23.07.2021 r. o godz. 10.00.

Tematami poruszanymi na spotkaniu będą m.in. dotacje i pożyczki wspierające osoby chcące założyć działalność gospodarczą, szkolenia oraz staże.

Spotkanie będzie miało charakter zamknięty i ze względu na wymogi sanitarne związane z COVID będzie mogło w nim wziąć udział 15 osób. Spotkanie zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego.

Zapisy na spotkanie pod numerami telefonów: 41 370 97 17, 41 378 12 06.

Informacja o zmianach w programie rządowym ,,Dobry Start”.

Data publikacji: 2021-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od 1 lipca 2021 realizatorem programu ,,Dobry start” ( 300+ ) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składanie wniosków o przyznanie świadczenia możliwe będzie jedynie za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz portalu Empatia a wypłaty będą realizowane przez ZUS jedynie w formie przelewów na rachunek bankowy.

Nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej i żądania wypłaty w gotówce.

Aktualne informacje na temat zmian w programie ,,Dobry start” zamieszczone są na stornie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszelkie pytania dotyczące składania wniosków oraz zasad przyznawania świadczenia „Dobry Start” (300+) na nowych zasadach należy kierować bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2021-06-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2020 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki w dniach:

24.06.2021 w godzinach od 08:30 do 15:00 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek;

25.06.2021r. w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Żywność wydawana tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Apel

Data publikacji: 2021-05-28

Pilny apel Komendanta Wojewódzkiego Policji - treść w załączniku

Załączniki:

  1. Apel (plik pdf 834KB)

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-05-04

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. informuję, że ustala się dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 maja 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Nabór kandydatów na członków do ŚRDPP

Data publikacji: 2021-04-21

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku

 

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gY

 

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-03-23

                                                                          

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność w ramach Podprogramu 2020 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki
w dniach:

26.03.2021 w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

29.03.2021r. w godzinach od 08:30 do 14:30 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Program ,,Wspieraj Seniora” na rok 2021

Data publikacji: 2021-03-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji na okres 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Program zapewnia wsparcie świadczone osobom powyżej 70-go roku życia , którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w formie usług, a w szczególności dostarczenie zakupów obejmujące artykuły pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej), drobne sprawy urzędowe, wyprowadzanie zwierząt. Koszty zakupów pokrywa senior.

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11 z prośbą o pomoc. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z seniorem ustalając zakres usługi wsparcia.

Seniorzy zainteresowani udziałem w Programie mogą uzyskać pomoc i informacje bezpośrednio w tutejszym Ośrodku lub pod nr telefonu:

tel. 41 2541 326

533 172 001

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

https://wspierajseniora.pl/

wspieraj seniora - plakat

Załączniki:

  1. Program Wspieraj Seniora - treść (plik pdf 230KB)
  2. Program Wspieraj Seniora na 2021 rok (plik pdf 234KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...