Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2023-01-04

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym wypada w cztery pierwsze wtorki miesiąca od 15:30 do 17:30

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2022-12-21

 

Zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

życzy Kierownik i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 

 

Obrazek

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2022-11-04

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2021 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki w dniu 08 listopada 2022r. w godzinach od 9.00 do 14.00 dla wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bliżyn.

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2022-09-01

Informujemy, że dyżur terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 12 września 2022 r. na 14 września 2022r.

Seniorzy w Zagnańsku

Data publikacji: 2022-08-31

W dniu 22 sierpnia 2022 roku seniorzy z Gminy Bliżyn wzięli udział w rajdzie NORDIC WALKING SENIOR na terenie gminy Zagnańsk. W spotkaniu wzięło udział około 300 osób w tym mocna, pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów z naszej gminy z Klubów Seniora w Bliżynie, Sorbinie i Mroczkowie.

Po pokonaniu blisko 5- kilometrowej malowniczej trasy wokół zbiornika wodnego w Kaniowie uczestnicy zostali zaproszeni na gorący posiłek. Po czym rozpoczęła się część artystyczna w czasie której wokalnie i tanecznie zaprezentowali się seniorzy z Klubów Seniora w Zagnańsku i Piekoszowie. Naszą Gminę zaprezentowała Pani Grażyna Sosnowska, która wyrecytowała żartobliwy wiersz „Zawiedziona kuracjuszka” (autor nieznany). Impreza zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce przygotowanej przez DJ Jacka.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Zagnańsk / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz Fundacja RESTART we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i Komisariatem Policji I w Kielcach. 

Więcej informacji:

https://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=8&sub=12&menu=56&dzialy=56&akcja=artykul&artykul=8543

12345679101112131415161718192021222324252627

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-29

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 105KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-08-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w ramach Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 - osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl).

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na dwujęzycznej stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- "Świętokrzyskie dla Ukrainy" oraz pod numerami telefonów 41-342-16-92, 41-342-13-88

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

Data publikacji: 2022-08-24

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 96KB)

Ogłoszenie - stypedia szkolne

Data publikacji: 2022-08-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2022r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski nalezy składać w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Społdzielczym).
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
600,00 zł na osobę w rodzinie.

Pozostałe informacje można znaleźć w zakładce Świadczenia - Stypedia i zasilki szkolne.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

Nabór na stanowisko opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

a)osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna,

4.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.Nieposzlakowana opinia;

6.Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko opiekunka domowa "


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...