ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie - stypendia szkolne w 2023 roku

2023-08-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2023r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski nalezy składać w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Społdzielczym).
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
600,00 zł na osobę w rodzinie.

Pozostałe informacje można znaleźć w zakładce Świadczenia - Stypedia i zasilki szkolne.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 - nabór wniosków.

2023-08-17

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 'Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie proszone są o złożenie w terminie do dnia 6 września 2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji w:

kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. Kościuszki 88A

26-120 Bliżyn

w godzinach 8:00 – 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel 41-34-51-073

Więcej informacji tutaj.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością (plik docx 38KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn
tel. (41)254-13-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO