Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Działania (2014):

Data publikacji: 2014-06-18

efs-logo

Wskutek realizacji projektu u 12 BO (kobiet i mężczyzn) nastąpi wzrost kompetencji społeczno-zawodowych dzięki stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia w ramach działań aktywnej integracji: społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Klienci ośrodka dzięki realizacji projektu mogą skorzystać z takich form wsparcia, które nie byłyby możliwe bez dofinansowania z EFS. Stanowi to wartość dodaną projektu.

Działania (2013)

Data publikacji: 2013-06-16

efs-logo

1. Promocja projektu:
Przez cały czas trwania projektu jest prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka). Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.
 

Czytaj całość publikacji "Działania (2013)"

DZIAŁANIA (2012)

Data publikacji: 2012-06-01

efs-logo

1. Aktywna integracja - uczestnicy projektu zostali skierowani na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej prowadzonego na terenie gminy Bliżyn do 30 listopada 2012 roku przez Galicyjską Fundację Wsparcie Integracja Rozwój Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Krakowie, firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Czytaj całość publikacji "DZIAŁANIA (2012)"

zdjęciezdjęcie

DZIAŁANIA (2011)

Data publikacji: 2011-03-31

efs-logo

Zadanie 1. Promocja projektu.
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka) , kubki/filiżanki, plakaty i ulotki. Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników
i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

Czytaj całość publikacji "DZIAŁANIA (2011)"

DZIAŁANIA (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo

Zadanie 1. Promocja projektu.
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostanie wykonana tablica Roll Up, długopisy, notesy, klip A5 (teczka) , kubki/filiżanki . Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi. Kierowniczka GOPS zaprezentuje na sesji Rady Gminy za pomocą zakupionego w ubiegłym roku sprzętu multimedialnego (rzutnika) mieszkańcom główne założenia i idee projektu. Posiadamy plakaty i ulotki oraz tablicę informacyjną na budynku GOPS (materiały promocyjne wykonane w roku 2009). Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej i powiatowej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

Czytaj całość publikacji "DZIAŁANIA (2010)"

Działania (2009)

Data publikacji: 2009-09-02

efs-logo

Zadanie 1. Promocja projektu
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostanie wykonana tablica informacyjna, długopisy, notesy, teczki skóropodobne, kubki, materiały promocyjne z nadrukiem i logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników projektu podczas zajęć oraz będą służyć jako materiał promocyjny w jednostkach Urzędu Gminy. Wydrukowane zostały plakaty i ulotki informacyjne, dzięki nim mieszkańcy gminy dowiedzą się szczegółów o naszym projekcie.
Zadanie 2. Praca socjalna
Praca socjalna na rzecz 15 Beneficjentów Ostatecznych prowadzona i udokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.
Zadanie 3. Aktywna integracja
Uczestnicy projektu w zależności od potrzeb korzystają z różnorodnych form wsparcia: grupowe zajęcia aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności społecznych i kursy zawodowe.
Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze
15 beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej - okresowe, celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Zadanie 5. Zarządzanie projektem

Czytaj całość publikacji "Działania (2009)"