Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Promocja (2014)

Data publikacji: 2014-06-18

efs-logo

Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane materiały promocyjne długopisy, notesy, klipy A5 (teczka).Artykuły te będą miały logo EFS i POKL i będą wykorzystywane przez beneficjentów projektu podczas zajęć. Elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi. Na sesji Rady Gminy za pomocą zakupionego w 2009 roku rzutnika mieszkańcom główne założenia i idee projektu. Kontynuowane będzie prowadzenie strony www. Posiadamy roll-up reklamowy i tablicę informacyjną o projekcie na budynku GOPS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

PROMOCJA (2012)

Data publikacji: 2012-06-01

efs-logo

Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn. Zmień swoje życie.
W ramach promocji projektu będą wykonane: długopisy, notesy, klipy A5 (teczki na notes długopis), plakat, ulotka. Wszystkie z logo EFS i UE, tytuł projektu. Stanowić one będą wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu podczas zajęć. Elementem promocji są również plakaty, ulotki, rozmowy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzenie strony internetowej, informacje do prasy lokalnej.

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Promocja projektu systemowego pn. Zmień swoje życie (2011)

Data publikacji: 2011-06-30

efs-logo

W ramach promocji projektu zostały wykonane: długopisy, notesy, klipy A5 (teczki na notes długopis), filiżanki z podstawką. Wszystkie z logo EFS i UE, tytułem projektu. Materiały promocyjne zostały wydane uczestnikom i uczestnikom projektu podczas zajęć prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej. Elementem promocji są również plakaty, ulotki, które umieszczono w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy VI Wieków Bliżyna 2 oraz przy Kościuszki 68. Ulotki natomiast są wydawane na bieżąco zainteresowanym przez pracowników socjalnych.

Promocja projektu systemowego pn. Zmień swoje życie.Promocja projektu systemowego pn. Zmień swoje życie.Promocja projektu systemowego pn. Zmień swoje życie.Promocja projektu systemowego pn. Zmień swoje życie.

PROMOCJA PROJEKTU (2011)

Data publikacji: 2011-03-31

efs-logo

Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn. Zmień swoje życie.
W ramach promocji projektu będą wykonane: długopisy, notesy, klipy A5 (teczki na notes długopis), filiżanki z podstawką. Wszystkie z logo EFS i UE, tytuł projektu. Stanowić one będą wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu podczas zajęć. Elementem promocji są również plakaty, ulotki, rozmowy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzenie strony internetowej, informacje do prasy lokalnej.

PROMOCJA (2010)

Data publikacji: 2010-09-01

efs-logo

PROMOCJA PROJEKTU
Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn.
Zmień swoje życie.
Wykonano tablicę Roll Up, tablica zawiera tytuł projektu, logotypy EFS i UE,
ŚBRR, oznaczenie gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, działanie,
poddziałanie, informacje o szkoleniach i kursach. Roll Up jest i będzie
wykorzystany w przyszłości do prezentacji, pokazów - jako promocja
projektu, podczas szkoleń i innych spotkań promocyjnych.

Czytaj całość publikacji "PROMOCJA (2010)"

PROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJA

Promocja (2009)

Data publikacji: 2009-09-02

efs-logo

Wykonana tablica informacyjna, plakaty, ulotki, teczki skóropodobne, kubki, długopisy, notesy, materiały promocyjne zawierają logo EFS i UE. Elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi beneficjentami ostatecznymi, oraz prezentacja multimedialna na sesji Rady Gminy.

Promocja - plakatPromocja - ulotka

Załączniki:

 1. Promocja - prezentacja w Power Point (plik ppt 1835KB)
 2. Promocja (2009) - plakat PDF (plik pdf 2258KB)
 3. Promocja (2009) - ulotka PDF (plik pdf 1303KB)

Promocja (2008)

Data publikacji: 2008-09-01

efs-logo

Wykonana tablica informacyjna, plakaty, ulotki, długopisy z logo EFS, UE, które będą wykorzystane przez uczestników projektu podczas zajęć. Elementem promocji są rozmowy kadry projektu z potencjalnymi beneficjentami.

Załączniki:

 1. Promocja - ulotka PDF (plik pdf 345KB)