Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

Data publikacji: 2014-08-06

W dniu 05.08.2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące I etap realizacji projektu Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie spotkaniu uczestniczyli beneficjenci i beneficjentki projektu, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wykładowcy zatrudnieni do prowadzenia zajęć: psycholog Barbara Matla i terapeuta Jan Kopeć oraz pracownicy socjalni GOPS Edyta Ucińska, Monika Łukomska i Beata Żak.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej"

Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejPodsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

Aktywna integracja.

Data publikacji: 2011-06-30

29 czerwca 2011 roku, ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) ukończyło zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymali oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn.

Czytaj całość publikacji "Aktywna integracja."

Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.

PROGRAM Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn

Data publikacji: 2011-06-22

W załączeniu do pobrania program

Załączniki:

  1. PROGRAM Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn (plik pdf 60KB)

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ - Informacje ogólne

Data publikacji: 2011-06-22

Klub Integracji Społecznej został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/195/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku, jako nowe zadanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Działa w ramach istniejących struktur i zatrudnionych pracowników socjalnych oraz przy współpracy terapeutów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Wpółuzależnionych oraz Ofiar Przemocy.

Czytaj całość publikacji "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ - Informacje ogólne"