Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Informacja

Data publikacji: 2018-05-23

W załączeniu informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 22452KB)

Informacja

Data publikacji: 2018-05-23

Zachęcamy do odwiedzania strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

Data publikacji: 2015-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2

Dyżury Specjalistów:
każdy poniedziałek w godzinach 15. 00 - 17. 00;
Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni pedagog,
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca terapeuta ds. uzależnień oraz rodziny,
pierwsze cztery czwartki miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 psycholog.
Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz przemocy w rodzinie.

Czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ"

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY

Data publikacji: 2011-06-22

W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgłoszenia, wszelkie sygnały dotyczące przemocy w rodzinie należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 do pracownika socjalnego/ kierownika ośrodka, w godzinach pracy od 7.30 - 15.30. Dyżury Specjalistów: każdy poniedziałek w godzinach 15. 00 - 17. 00. Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni pedagog, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca terapeuta ds. uzależnień oraz rodziny, pierwsze cztery czwartki miesiąca dyżur pełni psycholog. Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów wychowawczych, przemocy w rodzinie. Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki:

  1. (plik pdf 110KB)

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji: 2011-06-22

Regulamin stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 6/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 lutego 2010 r. - do pobrania plik nr 1.
Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (Załącznik nr 1 do regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego) - do pobrania plik nr 2.

Załączniki:

  1. DO POBRANIA - Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (plik pdf 24KB)
  2. DO POBRANIA - Załącznik do Zarządzenia Nr 6/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 lutego 2010 r. (plik pdf 46KB)