ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska
← Powrót do strony głównej

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

2024-01-11

1.  Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub

 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

i) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami  i instytucjami pomocy społecznej,       

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

j) prawo jazdy kat. B.

Czytaj całość artykułu "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

2022-08-24

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 96KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko opiekunka domowa

2022-08-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

a)osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna,

4.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.Nieposzlakowana opinia;

6.Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko opiekunka domowa "

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

2022-08-04

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Informacja o warunkach pracy:

  1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz teren Gminy Bliżyn.
  2. Praca w środowisku.
  3. Bezpośredni kontakt z klientem.
  4. Praca biurowa z obsługą komputera.
  5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko: pracownik socjalny"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych

2020-09-15

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Milena Majchrzycka zam. Skarżysko-Kamienna.

Pani Milena Majchrzycka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania; wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną. Również predyspozycje osobiste Pani Mileny Majchrzyckiej gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych.

Bliżyn dnia 10.09.2020r.
Przewodnicząca komisji:

Danuta Działak

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych

2020-08-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 26 - 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

  1. Nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych (plik pdf 83KB)
  2. Zarządzenie Nr 21/2020 (plik pdf 225KB)
  3. Regulamin naboru - Załącznik do Zarządzenia nr 21/2020 (plik pdf 74KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn
tel. (41)254-13-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO