Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2024-01-11

1.  Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub

 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

i) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami  i instytucjami pomocy społecznej,       

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

j) prawo jazdy kat. B.

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

Data publikacji: 2022-08-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 96KB)

Nabór na stanowisko opiekunka domowa

Data publikacji: 2022-08-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

a)osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna,

4.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.Nieposzlakowana opinia;

6.Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko opiekunka domowa "

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Data publikacji: 2022-08-04

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Informacja o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz teren Gminy Bliżyn.
 2. Praca w środowisku.
 3. Bezpośredni kontakt z klientem.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.
 5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko: pracownik socjalny"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych

Data publikacji: 2020-09-15

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Milena Majchrzycka zam. Skarżysko-Kamienna.

Pani Milena Majchrzycka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania; wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną. Również predyspozycje osobiste Pani Mileny Majchrzyckiej gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych.

Bliżyn dnia 10.09.2020r.
Przewodnicząca komisji:

Danuta Działak

Nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych

Data publikacji: 2020-08-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 26 - 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i dodatków mieszkaniowych (plik pdf 83KB)
 2. Zarządzenie Nr 21/2020 (plik pdf 225KB)
 3. Regulamin naboru - Załącznik do Zarządzenia nr 21/2020 (plik pdf 74KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

Data publikacji: 2016-03-18

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Edyta Ucińska, zam. Bliżyn.
Pani Edyta Ucińska w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Również predyspozycje osobiste Pani Ucińskiej gwarantują prawidłowe wykonanie zadań na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych.

Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko

Data publikacji: 2016-03-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych do następnego etapu naboru powołana Komisja Konkursowa zakwalifikowała niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne:
1. Magdalena Porada - Wojtyniów
2. Lidia Stachura - Mroczków Kapturów
3. Katarzyna Kalinowska - Stąporków
4. Magdalena Sieczka Kabała - Bliżyn
5. Joanna Ucińska - Bliżyn
6. Joanna Stępnik - Skarżysko Kamienna
7. Zachara Sylwia - Bliżyn
8. Edyta Ucińska - Bliżyn
9. Monika Anna Nowek - Skarżysko Kamienna

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 16 marca 2016 roku od godziny 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Kierownik GOPS
Zofia Nowak - Walachnia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH

Data publikacji: 2016-02-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 26 - 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH (plik doc 42KB)

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY.

Data publikacji: 2014-07-11

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Giermakowska zam. Pięty

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY."

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Data publikacji: 2014-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w związku z naborem na stanowisko urzędnicze - księgowy, wpłynęła jedna oferta - pani Iwony Giermakowskiej.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie."

NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY

Data publikacji: 2014-07-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie - szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY (plik docx 18KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny 2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2012-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY wybrana została Pani Magdalena Włodarczyk zam. Bliżyn, ul. Rudowskiego 5a.

Zatwierdziła: Kierownik GOPS Zofia Nowak

Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

Data publikacji: 2012-06-27

Bliżyn dnia 27.06.2012

Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

Czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny"

Nabór na stanowisko

Data publikacji: 2012-06-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: ASYSTENTA RODZINY. Czytaj w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (plik pdf 71KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2010-06-28

efs-logo Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny wybrana została Pani Magdalena Sieczka zam. Skarżysko Kamienna.
Pani Magdalena Sieczka wykazała się niezbędną wiedzą merytoryczną, spełniła wymagania obligatoryjne i osiągnęła najwyższe wyniki podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodnicząca Komisji: - Monika Łukomska
Zatwierdziła Zofia Nowak - Kierownik GOPS
Bliżyn dnia 28 czerwiec 2010r.

Informacja o wstępnej selekcji naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Data publikacji: 2010-06-17

efs-logo Informacja o wstępnej selekcji naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
Informujemy, iż w wyniku naboru na stanowisko: pracownik socjalny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Mikołaj Kwaśniak zam. Skarżysko -Kam.
2. Jarosław Domagała zam. Płaczków Piechotne
3. Magdalena Sieczka zam. Skarżysko -Kam.

Przewodnicząca Komisji: Monika Łukomska
Zatwierdziła Zofia Nowak - Kierownik GOPS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2010-05-31

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny: współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"