Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

O Ośrodku - wybierz podmenu:

Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2020 rok

Data publikacji: 2021-02-10

MRPiPS-03 za 2020 rok

Załączniki:

 1. 2020 (plik pdf 2725KB)

Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2019 rok

Data publikacji: 2020-02-05

MRPiPS-03 za 2019 rok

Załączniki:

 1. 2019 (plik pdf 2463KB)

Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2018 rok

Data publikacji: 2019-02-06

MRPiPS-03 za 2018 rok

Załączniki:

 1. 2018 (plik pdf 2432KB)

Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2017 rok

Data publikacji: 2018-02-14

MRPiPS-03 za 2017 rok

Załączniki:

 1. 2017 (plik pdf 2291KB)

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2016 rok

Data publikacji: 2017-02-15

MPiPS-03 za 2016 rok

Załączniki:

 1. 2016 (plik pdf 2172KB)

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 rok

Data publikacji: 2016-04-12

Sprawozdanie z działalności ośrodka za 2015

Załączniki:

 1. Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 rok (plik pdf 480KB)

Diagnoza problemów społecznych

Data publikacji: 2016-04-12

Diagnoza problemów społecznych w gminie Bliżyn

Załączniki:

 1. Diagnoza problemów społecznych (plik pdf 586KB)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Data publikacji: 2016-03-18

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Bliżyn na lata 2016-2022

Załączniki:

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (plik pdf 1523KB)

MPiPS.2012 R

Data publikacji: 2015-03-31

MPiPS.2012 R

Załączniki:

 1. MPiPS.2012 R (plik xls 77KB)

MPiPS.2013 R

Data publikacji: 2015-03-31

MPiPS.2013 R

Załączniki:

 1. MPiPS.2013 R (plik xls 91KB)

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn

Data publikacji: 2015-03-30

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn

Załączniki:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn (plik pdf 664KB)

Sprawozdanie MPiPS za 2014

Data publikacji: 2015-03-30

Sprawozdanie MPiPS za 2014

Załączniki:

 1. Sprawozdanie MPiPS za 2014 (plik xls 91KB)

Sprawozdanie dożywianie za 2014

Data publikacji: 2015-03-30

Sprawozdanie dożywianie za 2014

Załączniki:

 1. Sprawozdanie dożywianie za 2014 (plik xls 44KB)

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn

Data publikacji: 2015-03-27

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn

Załączniki:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn (plik pdf 518KB)

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2012

Data publikacji: 2014-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa na podstawie statutu oraz ustawy o pomocy społecznej. Realizuje zadania wyznaczone ustawami: zasadniczej ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansach publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypłaca stypendia socjalne na podstawie ustawy o systemie oświaty, realizuje zadania ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dodatkach mieszkaniowych, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz najnowszej ustawy o wspieraniu rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych Wojewody.
Wykonując zadania własne w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a realizując zadania zlecone kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Załączniki:

 1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2012 (plik docx 21KB)

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2011

Data publikacji: 2014-02-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa na podstawie statutu oraz ustawy o pomocy społecznej. Realizuje zadania wyznaczone ustawami: zasadniczej ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansach publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypłaca stypendia socjalne na podstawie ustawy o systemie oświaty, realizuje zadania ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dodatkach mieszkaniowych, oraz najnowszej ustawy o wspieraniu rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych Wojewody.
Wykonując zadania własne w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a realizując zadania zlecone kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Załączniki:

 1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2011 (plik DOC 51KB)

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2011 rok

Data publikacji: 2012-02-08

MPiPS-03 za 2011 rok

Załączniki:

 1. 2011 (plik pdf 2684KB)

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2010

Data publikacji: 2011-07-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa na podstawie statutu oraz ustawy: o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansach publicznych i innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych. Jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych Wojewody na realizację zadań własnych gminy. Wykonując zadania własne w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a realizując zadania zlecone kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Załączniki:

 1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2010 (plik DOC 51KB)