O Ośrodku


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XI/57/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 2 marca 1990r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie”.

2. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

3. Ustawy o pomocy społecznej i innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji