O Ośrodku


Diagnoza problemów społecznych

Diagnoza problemów społecznych w gminie Bliżyn

Dołączone pliki:


Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności ośrodka za 2015

Dołączone pliki:


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Bliżyn na lata 2016-2022

Dołączone pliki:


MPiPS.2013 R

MPiPS.2013 R

Dołączone pliki:


MPiPS.2012 R

MPiPS.2012 R

Dołączone pliki:


Sprawozdanie dożywianie za 2014

Sprawozdanie dożywianie za 2014

Dołączone pliki:


Sprawozdanie MPiPS za 2014

Sprawozdanie MPiPS za 2014

Dołączone pliki:


Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn

Dołączone pliki:


Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn

Dołączone pliki:


Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa na podstawie statutu oraz ustawy o pomocy społecznej. Realizuje zadania wyznaczone ustawami: zasadniczej ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansach publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypłaca stypendia socjalne na podstawie ustawy o systemie oświaty, realizuje zadania ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dodatkach mieszkaniowych, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz najnowszej ustawy o wspieraniu rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych Wojewody.
Wykonując zadania własne w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a realizując zadania zlecone kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Dołączone pliki:


Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa na podstawie statutu oraz ustawy o pomocy społecznej. Realizuje zadania wyznaczone ustawami: zasadniczej ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansach publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypłaca stypendia socjalne na podstawie ustawy o systemie oświaty, realizuje zadania ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dodatkach mieszkaniowych, oraz najnowszej ustawy o wspieraniu rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych Wojewody.
Wykonując zadania własne w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a realizując zadania zlecone kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Dołączone pliki:


Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za rok 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa na podstawie statutu oraz ustawy: o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansach publicznych i innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych. Jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych Wojewody na realizację zadań własnych gminy. Wykonując zadania własne w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a realizując zadania zlecone kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji