Projekt systemowy - Podsumowanie


Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014

2014-12-29

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VII edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Tadeusz Łyjak – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pan Wiesław Gregiel i Pan Tomasz Pela – radni Rady Gminy w Bliżynie, prowadzący zajęcia w Klubie Integracji Społecznej Karolina Kuleta (doradca zawodowy) i Jan Kopeć (terapeuta), Pan Jacenty Kita – redaktor naczelny gminnego „Samorządowego Informatora”. W uroczystości wzięli udział także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Wioletta Brzózka, Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Edyta Ucińska oraz asystentka koordynatora projektu Beata Żak i Beneficjenci Ostateczni projektu. Pani Beata Żak – omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2014 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 108 godzin spotkań indywidualnych.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014"

Dołączona galeria:

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014

pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013

  2013-12-20

  link do strony www.efs.gov.pl

  W dniu 19 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VI edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Jerzy Rams – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pani Aleksandra Milanowska – radna Rady Gminy w Bliżynie, Pan Jacenty Kita – redaktor naczelny gminnego „Samorządowego Informatora”, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletta Brzózka, asystentka koordynatora projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
  Pani Beata Żak – asystentka koordynatora projektu omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2013 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 162 godziny spotkań indywidualnych. W lipcu 2013 odbył się 3-dniowy wyjazd warsztatowy do Zakopanego połączony z zajęciami z psychologiem i doradcą zawodowym.

  czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013"

  Dołączona galeria:

  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


   Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2012

   2012-12-28

   link do strony www.efs.gov.pl

   W dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące V edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
   Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Artur Świtoń, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, koordynatorka projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
   Koordynatorka projektu Pani Beata Żak omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty.
   Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych, na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.

   czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2012"

   Dołączona galeria:

   zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie”

    2012-01-05

    link do strony www.efs.gov.pl

    W dniu 15 grudnia 2011r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

    czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie”"

    Dołączona galeria:

    Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Zmień swoje życie”Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Zmień swoje życie”Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Zmień swoje życie”Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Zmień swoje życie”

    Dołączone pliki:


    Podsumowanie Projektu POKL (2010)

    2010-12-21

    link do strony www.efs.gov.pl

    W dniu 8 grudnia 2010r. (środa) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowany przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

    czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu POKL (2010)"


    Podsumowanie projektu (2009)

    2009-12-28

    link do strony www.efs.gov.pl

    Podsumowanie projektu systemowego 2009r. - prezentacja (power point)
    prezentacja (pdf)

    Dołączone pliki:


    Podsumowanie projektu (2008)

    2008-12-19

    link do strony www.efs.gov.pl

    W dniu 19 grudnia 2008 r. (piątek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodek Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Młodzi przyszłością rodziny – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn” realizowany przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

    czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu (2008)"

    Dołączona galeria:

    Podsumowanie projektu (2008)Podsumowanie projektu (2008)Podsumowanie projektu (2008)Podsumowanie projektu (2008)Podsumowanie projektu (2008)

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...

    Dołączone pliki:


    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji