Projekt systemowy - Podsumowanie


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Podsumowanie")

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014

2014-12-29

W dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VII edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Tadeusz Łyjak – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pan Wiesław Gregiel i Pan Tomasz Pela – radni Rady Gminy w Bliżynie, prowadzący zajęcia w Klubie Integracji Społecznej Karolina Kuleta (doradca zawodowy) i Jan Kopeć (terapeuta), Pan Jacenty Kita – redaktor naczelny gminnego „Samorządowego Informatora”. W uroczystości wzięli udział także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Wioletta Brzózka, Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Edyta Ucińska oraz asystentka koordynatora projektu Beata Żak i Beneficjenci Ostateczni projektu. Pani Beata Żak – omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2014 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 108 godzin spotkań indywidualnych.

W okresie od września do grudnia 2014 zorganizowano dla uczestników projektu 5 kursów zawodowych:
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 2 osób
- Kucharz z minimum sanitarnym dla 7 osób
- Florysta-bukieciarz dla 2 osób
- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B dla 2 osób
- Prawo jazdy kat B dla 5 osób
Podczas wystąpienia wykorzystany został sprzęt multimedialny zakupiony w poprzednich latach realizacji projektu. Zebrani zostali poinformowani o zasadach prowadzenia działań projektowych.
W dalszej części spotkania wszyscy zebrani wspólnie biesiadowali przy świątecznie zastawionym stole. Potrawy zostały przygotowane przez uczestników i uczestniczki projektu, szczególnie osoby uczestniczące w kursie „Kucharz z minimum sanitarnym”. Przygotowane dania prezentowały się znakomicie a uczestnicy spotkania podkreślali ich wyśmienite walory smakowe.
W czasie spotkania Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych. Pan Tadeusz Łyjak wraz z pracownikami GOPS wręczyli uczestnikom projektu paczki świąteczne wraz z najlepszymi życzeniami na Nowy 2015 Rok, zdrowia i sukcesów na polu zawodowym, aby ten Nowy Rok był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania. Do życzeń dołączyli się wykładowcy KIS: Karolina Kuleta i Jan Kopeć.

Dokumentację fotograficzną ze spotkania sporządził Pan Jacenty Kita.
Opracowała: asystentka koordynatora projektu Beata Żak.

Dołączona galeria:

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (1)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (2)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (3)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (4)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (5)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (6)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (7)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (8)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (9)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (10)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (11)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (12)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (13)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (14)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (15)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (16)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (17)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (18)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (19)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (20)Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014 (21)


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Podsumowanie")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji