Projekt systemowy - Podsumowanie


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Podsumowanie")

Podsumowanie projektu (2008)

2008-12-19

W dniu 19 grudnia 2008 r. (piątek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodek Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Młodzi przyszłością rodziny – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn” realizowany przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Program spotkania:
Powitanie gości.
Prezentacja wyników/rezultatów projektu.
Dyskusja.
Zakończenie spotkania.

Dołączona galeria:

Podsumowanie projektu (2008) (4)Podsumowanie projektu (2008) (5)Podsumowanie projektu (2008) (6)Podsumowanie projektu (2008) (7)Podsumowanie projektu (2008) (8)Podsumowanie projektu (2008) (9)Podsumowanie projektu (2008) (10)Podsumowanie projektu (2008) (11)Podsumowanie projektu (2008) (12)

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Podsumowanie")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji