Projekt systemowy - Zadania


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Zadania")

ZADANIA PROJEKTU (2011)

2011-03-31

W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
- aktywizacja zawodowa
- edukacyjna
- społeczna
- narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej -trening kompetencji i umiejętności społecznych.

ZAJĘCIA I KURSY
Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”).
Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Zadania")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji