Projekt systemowy - Zajęcia i kursy


Zajęcia i kursy (2014)

2014-06-18

link do strony www.efs.gov.pl

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w Klubie Integracji Społecznej będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego i psychologa i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”. Każdy z 12 BO projektu otrzyma przynajmniej jeden kurs zawodowy lub podnoszący kwalifikacje, realizacja planowana na lipiec do listopad 2014. Przystąpienie do kursów zawodowych będzie poprzedzone badaniami lekarskimi- w miarę potrzeb w zależności od specyfiki wybranego kursu. Jeżeli na etapie realizacji zadań związanych z aktywną integracją pojawi się potrzeba zorganizowania staży (na okres min. 3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) GOPS w ramach przyznanej alokacji zorganizuje w/w instrument aktywnej integracji.

Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym , którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP/ zasadą efektywności wydatków.


ZAJĘCIA I KURSY (2013)

2013-06-16

link do strony www.efs.gov.pl

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Zaplanowane są 1 – miesięczne praktyki uzupełniające kursy zawodowe.
Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP.


Zajęcia i kursy 2012

2012-12-28

link do strony www.efs.gov.pl

1.1 Kurs/szkolenie zawodowe z następującym podziałem :

a) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla 3 mężczyzn) liczba godzin minimum 67

b) Kucharz z minimum sanitarnym (dla 8 kobiet) liczba godzin minimum 80

1.2. Warsztaty z psychologiem dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x4 godz.)

1.3. Warsztaty z doradca zawodowym dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x 4 godz.)


Zajęcia i kursy – 2011r

2012-01-05

link do strony www.efs.gov.pl

Zajęcia integracyjne odbywały się w Klubie Integracji Społecznej w miesiącach maju i czerwcu 2011r.
- w ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) otrzymało wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyniła się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotowały uczestników do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę.
- w dniach11, 12, 13 lipca 2011r, wyjazd integracyjny do Zakopanego połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi), pod okiem trenerów - psychologa i doradcy zawodowego.

czytaj całość publikacji "Zajęcia i kursy – 2011r"


ZAJĘCIA I KURSY (2010)

2010-02-27

link do strony www.efs.gov.pl

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”).

czytaj całość publikacji "ZAJĘCIA I KURSY (2010)"


Zajęcia i kursy (2008)

2008-09-01

link do strony www.efs.gov.pl

Zajęcia i kursy
W ramach projektu oferujemy:
* nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie
* sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
* fryzjer
* kosmetyczka
* prawo jazdy kat. B
* kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Prowadzone będą również zajęcia z Doradcą Zawodowym i Poradnictwo Psychologiczne


Zajęcia i kursy (2008)

2008-08-10

link do strony www.efs.gov.pl

W ramach projektu oferujemy:
* księgowość komputerowa
* sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
* cukiernik, organizacja
* kosmetyczka
* prawo jazdy kat. B, C
* kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
* kucharz – kelner
Prowadzone będą również zajęcia z Doradcą Zawodowym i Poradnictwo Psychologiczne

czytaj całość publikacji "Zajęcia i kursy (2008)"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji