Projekt systemowy - Zajęcia i kursy


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Zajęcia i kursy")

ZAJĘCIA I KURSY (2010)

2010-02-27

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”).

W ramach projektu oferujemy: AKTYWNA INTEGRACJA – aktywizacja społeczna, zawodowa:
1. Skierowanie Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej.
2. Szkolenia beneficjentów Ostatecznych – maj do czerwiec 2010 roku:
a) trening terapeutyczno profilaktyczny,
b) trening kompetencji społecznych,
c) zajęcia z doradztwa zawodowego.
3. 23 czerwiec 2010 roku zakończenie i podsumowanie warsztatów kompetencji społecznych, terapeutyczno profilaktycznych, przekazanie beneficjentom materiałów promocyjnych.
Warsztaty zakończone sukcesem, ukończone przez wszystkich beneficjentów – 12 osób. W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Walachnia, Wójt Gminy Bliżyn, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynatorka projektu, pracownicy socjalni, trenerzy: psycholog, doradca zawodowy, terapeuta leczenia uzależnień. Wójt Gminy, Pan Mariusz Walachnia wręczył beneficjentom projektu zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
W dyskusji na zakończenie spotkania uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili tego typu zajęcia, jako niezwykle przydatne, podnoszące samoocenę, dodające pewności i wiary w siebie, umiejętności poruszania się po rynku pracy i rozmowy z pracodawcą.
4. Trening umiejętności psychologicznych i aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie wyjazdowe, Zakopane w dniach 14 – 16 lipca 2010 roku. W szkoleniu tym mogły uczestniczyć osoby, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, a jako, że wszyscy byli aktywni, sumiennie pracowali, więc wszyscy zostali zakwalifikowani do wyjazdu – 12 osób.
Po przebytej ścieżce umiejętności psychologicznych, aktywnego poszukiwania pracy, zajęć terapeutyczno profilaktycznych, po odbyciu zajęć grupowych i indywidualnych z poszczególnymi trenerami, uczestnicy i uczestniczki projektu zdecydowali, iż są gotowi przejść do następnego etapu aktywnej integracji, tj. uczestniczyć w wybranych praz siebie kursach ( aktywizacja edukacyjna).:
1. Kucharz Kelner z minimum sanitarnym – 4 osoby
2. Sprzedawca z obsługą kasy i minimum sanitarnym – 2 osoby
3. Księgowość i rachunkowość – 2 osoby
4. Kosmetyczka, stylizacja paznokci – 1 osoba
5. Operator koparko ładowarki – 2 osoby
6. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 1 osoba
Prawo jazdy kategorii B, C
Prawo jazdy kategorii B – 11 osób
Prawo jazdy kategorii C – 1 osoba
Umowy z firmami szkolącymi, wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego zostały podpisane 24 sierpnia 2010 roku.
Opracowała Zofia Nowak – 27 sierpnia 2010 roku.
Więcej: dokumentacja foto z aktywnej integracji – patrz galeria.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt systemowy - Zajęcia i kursy")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji