Projekt systemowy - Założenia i cele


Założenia i cele

2014-06-18

link do strony www.efs.gov.pl

Założeniem projektu „Zmień swoje życie” w 2014 roku jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u 12 osób (K i M) w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Ma to nastąpić dzięki realizacji celów szczegółowych:

czytaj całość publikacji "Założenia i cele"


Założenia i cele projektu (2013)

2013-06-16

link do strony www.efs.gov.pl

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Klienci ośrodka otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz otrzymają minimum po jednym z wybranych przez siebie kursów zawodowych.


Założenia i cele (2012)

2012-06-01

link do strony www.efs.gov.pl

Cel główny projektu pt. „Zmień swoje życie”: podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u 9 kobiet, 3 mężczyzn, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez kontynuację zatrudnienia pracowników socjalnych.
4. Niwelowanie barier ekonomicznych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2011)

2011-03-31

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

czytaj całość publikacji "ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2011)"


ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2010)

2010-02-27

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
Gmina Bliżyn posiada Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015 (załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/142/2009 z dnia 06.02.2009), tym samym wnioskodawca spełnia wymóg merytoryczny, a projekt w pełni wpisuje się w w/w dokument.

czytaj całość publikacji "ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2010)"


Założenia projektu (2009)

2009-05-06

link do strony www.efs.gov.pl

23 lutego 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1. „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym, oznacza to, że wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

czytaj całość publikacji "Założenia projektu (2009)"


Założenia projektu (2008)

2008-09-01

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie realizuje projekt systemowy w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Projekt pod nazwą „Młodzi przyszłością rodziny – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn” jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany od 15 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku.

czytaj całość publikacji "Założenia projektu (2008)"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji