Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Ogłoszenie o naborze do Klubu Senior + w Mroczkowie

2019-12-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior + w Mroczkowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Uczestnikiem/uczestniczką Klubu Senior+ w Mroczkowie może zostać każdy mieszkaniec Gminy Bliżyn, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo oraz złoży komplet wymaganych dokumentów.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Bliżynie, tel 41 2541 326.


Życzenia

2019-12-20

Niech te święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi z Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzą pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2019-12-02

Dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 24 grudnia 2019r. (Wigilia) na dzień 12 grudnia 2019 r. godz. 15.30-17.30


OGŁOSZENIE

2019-12-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 17.12.2019r. i 30.12.2019r. roku wypłacane będzie stypendium szkolne i zasiłek szkolny w kasie GOPS w Bliżynie ul. Kościuszki 88.

Informację o kwotach brakujących rachunków można uzyskać pod nr telefonu 41 25 41 326, kom. 533 172 001.

Przed pobraniem środków pieniężnych należy zgłosić się do GOPS
ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Brakujące rachunki należy dostarczyć do 13.12.2019r. lub termin uzgodnić z pracownikiem.


Informacja Punkt Konsultacyjny

2019-11-15

Dyżur terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 11 listopada 2019r. (dzień wolny) na dzień 26 listopada 2019 r. godz. 15.00-17.00


Apel o pomoc

2019-10-16

Potrzebna jest krew dla ratowania życia Pauliny Bernatek, która leży na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach. Za oddanie krwi rodzina serdecznie dziękuje.

Krew można oddawać m.in. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1 w godzinach od 7.00 do 12.00. Prosimy o informowanie, że krew z przeznaczeniem dla Pauliny Bernatek.


500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-11

Informujemy, że od 1 września 2019 roku przyjmowane są w ZUS wnioski o przyznanie w/w świadczenia.
Informacje można uzyskać pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941#1
lub pod numerem telefonu infolinii ZUS 22 560 16 00.


Ogłoszenie w sprawie stypendium

2019-09-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach do 15.09.2019r. w godz. 9:00 do 13:00 w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.
Należy dostarczyć dochody wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc sierpień 2019r.
Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające rachunki mogą je złożyć przy składaniu wniosku.


Ogłoszenie w sprawie składania wniosków

2019-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wnioski o przyznanie prawa na nowy okres zasiłkowy w sprawie świadczenia wychowawczego (500+), Dobry Start (300+), zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą w godzinach od 8.00 do 13.00.


Zaproszenie o udziału w projekcie

2019-07-30

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu \"Aktywność zawodowa drogą do sukcesu\". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych

czytaj całość publikacji "Zaproszenie o udziału w projekcie"


PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

2019-06-25

logo


Zarządzenie Kierownika GOPS

2019-06-13

W załączeniu zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w sprawie skróconego czasu pracy Ośrodka w związku z upałami.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie stypendium szkolne

2019-06-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 11.06.2019r. od godz. 10:00 wypłacane będzie stypendium szkolne w kasie GOPS ul. Kościuszki 88a.

Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w  celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Ostateczny termin dostarczenia rachunków należy dostarczyć ostatecznie do 24.06.2019r.
Druga wypłata w dniu 27.06.2019r.


Ogłoszenie

2019-05-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż należy dostarczać brakujące rachunki do stypendium szkolnego do dnia 31 maja 2019r.
Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot na rachunkach pod nr telefonu 533 172 001, 500 726 541 lub 41 25 41 326 w godz. 8:00 -13:00.


Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

2019-04-26

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna).
SAMOCHODY PROSIMY PARKOWAĆ OBOK POSESJI, NA ŁĄCE - OBOK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.
w dniu 30.04.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
• Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
• Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
w dniu 01.05.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
• Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Prezes PKPS Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2019-04-16

Informujemy, że w związku z okresem świątecznym w miesiącu kwietniu 2019 r. dyżur terapeuty z dnia 22 kwietnia 2019 przeniesiony na 24 kwietnia 2019.


Ogłoszenie w sprawie stypendium

2019-04-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że osoby, które pobierały stypendium szkolne w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 mają zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 15.04.2019r. do 30.04.2019r. w godz. 9:00 do 13:00 w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
Będą ustalane dochody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie: społeczne, zdrowotne, i podatek dochodowy członków rodziny za miesiące styczeń, luty, i marzec 2019r.
Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie, dokładna kwota będzie podana po 15 maja 2019r.


Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

2019-03-04

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
w dniu 06.03.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
• Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
• Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 07.03.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
• Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.


Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie w sprawie żywności

2018-12-21

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
w dniu 28.12.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
• Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
• Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 27.12.2018 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
• Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.


Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie o wydawaniu żywności

2018-11-27

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
w dniu 29.11.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
• Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
• Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 30.11.2018 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
• Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2018-11-26

Informujemy, że w związku z okresem świątecznym w miesiącu grudniu 2018 r. dyżur terapeuty z dnia 24 grudnia 2018 przeniesiony na 10 grudnia 2018, dyżur psychologa przeniesiony z dnia 25 grudnia 2018 na 18 grudnia 2018.


Ogłoszenie o stypendium szkolnym

2018-11-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż minimalna kwota na rachunki do stypendium szkolnego dla wniosków złożonych we wrześniu i wykazanego dochodu na osobę w rodzinie:
poniżej 200,00 zł wynosi - 322,00zł,
powyżej 200,00 zł wynosi - 259,00zł.
Rachunki należy dostarczyć do 05.12.2018r., przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00
Planowane wypłaty:
dnia 12.12.2018r.
dnia 19.12.2018r.
dnia 28.12.2018r.dla osób, które dostarczą rachunki po 05.12.2018r.

Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot pod nr telefonu 533 172 001, lub 41 25 41 326 codziennie w godz. 8:00 - 9:00


Ogłoszenie w sprawie skierowań do PKPS

2018-11-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że skierowania do pomocy żywnościowej PO PŻ będą wydawane w każdy piątek od godziny 8:00 do 11:00.


Ogłoszenie PKPS - wydawanie żywności

2018-11-16

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniu 21.11.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00
Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie w sprawie żywności

2018-11-08

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna).
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie w sprawie żywności

2018-10-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 05.11.2018
do 09.11.2018 w godz. 8:00 do 14:00 (po upływie tego okresu tylko w każdy piątek w godz. od 8:00 do 11:00) wydawane będą skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.
Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1402,00 zł
dla osoby w rodzinie do wys. 1056,00 zł.
Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.
Należy posiadać dowód osobisty, PESEL wszystkich członków rodziny i dochody netto za miesiąc październik 2018.


Ogłoszenie o zmianie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do stypendium szkolnego

2018-10-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż od miesiąca października 2018r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i wynosi 528,00zł.
Wobec powyższego rodziny kwalifikujące się dochodem mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przyjmowanie wniosków w godz. od 8:00 do 11:00.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły.


Informacja Punkt Konsultacyjny

2018-09-14

Dyżur specjalisty psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 25.09.2018 na dzień 18.09.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.


Informacja Punkt Konsulatacyjny

2018-08-10

Dyżur specjalisty-terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 13.08.2018 na dzień 14.08.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.00 do 17.00.


OGŁOSZENIE

2018-08-06

Osoby chcące skorzystać z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w formie pokrycia kosztów dożywiania dzieci w szkole od 1 września 2018 roku proszone są o składanie wniosków do 15 sierpnia 2018 roku.


Informacja Punkt Konsultacyjny

2018-06-29

Dyżur specjalisty-pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 02.07.2018 na dzień 30.07.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.


Program Dobry Start

2018-06-07

logo


Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl/DobryStart

Dołączone pliki:


Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków

2018-06-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 i pod numerami tel. 41 2541 326; 500 726 541
Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków
Program rządowy „Dobry start”
Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać online już od 1 lipca 2018 roku przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września , gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną:
• za pośrednictwem banków (dotyczy 500+),
• Platformy Usług Elektronicznych ZUS (dotyczy 500+),
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
• portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Empatia)

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o stypendium

2018-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 13.06.2018r. i 27.06.2018r. roku wypłacane będzie stypendium szkolne w kasie GOPS ul. Kościuszki 88.

Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Brakujące rachunki należy dostarczyć do 25.06.2018r.


Ogłoszenie stypendium

2018-05-30

OGŁOSZENIE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż minimalna kwota na rachunki do stypendium szkolnego w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 dla dochodu na osobę w rodzinie:
poniżej 200zł wynosi 441,00zł,
powyżej 200zł wynosi 365,40zł.
Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot pod nr telefonu 533 172 001, lub 41 25 41 326 w godz. 8:00 -13:00.


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2018-05-24

Dyżur specjalisty-psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 26.06.2018 na dzień 19.06.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.


Ogłoszenie o wydawaniu żywności

2018-05-24

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 02.06.2018 od godziny 09.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 02.06.2018 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.06.2018 od godziny 08.30 do 13.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Zaproszenie Akademii Przedsiębiorczości do udziału w projekcie

2018-05-11

PROJEKT AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA
Realizowany jest w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0059/17-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach


Okres realizacji projektu: 2018-04-01 - 2019-12-31

I. GRUPA DOCELOWA:
Działania kierujemy do osób zamieszkałych na terenie z woj. świętokrzyskiego w wieku powyżej 29 r.ż.:
1. 62 OSÓB BEZROBOTNYCH w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (z I lub II PROFILEM POMOCY)
2. 20 OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO;
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących w szczególności do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:
- O NISKICH KWALIFIKACJACH – 42 osoby (16K i 26M);
- PO 50 ROKU ŻYCIA – 18 osób (6K i 12M);
- DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH – 21 osób ( 7K i 14 M)

czytaj całość publikacji "Zaproszenie Akademii Przedsiębiorczości do udziału w projekcie"


Ogłoszenie o wydawaniu żywności

2018-04-26

OGŁOSZENIE
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 30.04.2018 od godziny 12.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 02.05.2018 od godziny 09.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.05.2018 od godziny 08.30 do 12.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogloszenie w sprawie stypendium

2018-04-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje.
Osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 07.05.2018r. do 11.05.2018r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach za miesiące od stycznia do kwietnia 2018r. Dochody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy.
Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie.


Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

2018-04-09

Dyżur specjalisty-pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 02.04.2018 na dzień 18.04.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.


Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

2018-04-04

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 07.04.2018 od godziny 09.00 do 13.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 07.04.2018 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 05.04.2018 od godziny 8.00 do 13.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie PKPS

2018-02-08

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 17.02.2018 od godziny 8.00 do 12.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 20.02.2018 od godziny 9.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 13.02.2018 od godziny 8.30 do 14.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Informacja w sprawie Karty Dużej Rodziny

2018-02-02

Miło nam poinformować Państwa, że z dniem 5 stycznia 2018 r. Bank Ochrony Środowiska podpisał umowę z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontynuowania współpracy

w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

W związku z tym, począwszy od 15 stycznia 2018 r. ponownie udostępniamy ww. program w ofercie Banku.


OKRES PROMOCJI: od 15 stycznia 2018r.ADRESACI PROMOCJI:

Program przeznaczony jest dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od osiąganego dochodu posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Dodatkowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie PKPS

2018-01-23

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 27.01.2018 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 27.01.2018 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 27.01.2018 od godziny 8.30 do 12.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Informacja Punkt Konsultacyjny

2018-01-11

Dyżur specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 01.01.2018 na dzień 29.01.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.


Ogłoszenie o stypendium

2017-12-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że druga rata stypendium będzie wypłacana dnia 18.12.2017r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Rachunki dostarczone po 13.12.2017r. - termin wypłaty do uzgodnienia osobiście z pracownikiem.
Osoby, które nie odebrały pierwszej raty stypendium proszone są o zgłoszenie się do kasy GOPS po uprzednim odebraniu decyzji w ośrodku pomocy ul. VI Wieków Bliżyna 2.
Kierownik GOPS w Bliżynie
Zofia Nowak-Walachnia


Ogłoszenie PKPS

2017-11-16

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 25.11.2017 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 22.11.2017 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 21.11.2017 od godziny 8.00 do 13.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie 500+

2017-10-16

Osoby, które w sierpniu 2017 roku złożyły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ proszone są o zgłaszanie się po odbiór decyzji.


Ogłoszenie

2017-10-02

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 03.10.2017 od godziny 11.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
2. Remiza OSP Nowki w dniu 04.10.2017 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 09.10.2017 od godziny 8.30 do 13.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie

2017-09-29

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w:
1. Remiza OSP Nowki w dniu 04.10.2017 od godziny 10.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Ogłoszenie

2017-09-28

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w punkcie w Mroczkowie:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 03.10.2017 od godziny 11.00 do 16.00 wyłącznie dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
w innym dniu.
Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska


Informacja

2017-09-11

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie konsultacyjnym przy GOPS w Bliżynie przeniesiony z dnia 12 września 2017 na dzień 19 września 2017 z przyczyn losowych.


Ogłoszenie

2017-08-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż
od 01.09.2015r. do dnia 15.09.2015 r. w godz. od 8:00 do 11:00 przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Kryterium kwalifikujące wynosi 514,00 zł na osobę w rodzinie.

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły ucznia.


Ogłoszenie

2017-08-28

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 04.09.2017 do 08.09.2017 w godz. 8:00 do 14:00 (po upływie tego okresu tylko w każdy piątek w godz. od 8:00 do 11:00) wydawane będą skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.
Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1268,00zł,
dla osoby w rodzinie do wys. 1028,00zł.
Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.
Należy posiadać dowód osobisty, PESEL wszystkich członków rodziny i dochody netto za miesiąc sierpień 2017.


Informacja w sprawie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500+

2017-08-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy.
Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” będzie ustalane na okres jednego roku – od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
Zostały jednakże wprowadzone zmiany. (w załączeniu)

czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500+"


Informacja w sprawie dożywiania dzieci w szkole

2017-08-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w sprawie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu od września 2017 należy zgłosić się w miesiącu sierpniu 2017r.
Na wnioski złożone w miesiącu wrześniu pomoc zostanie przyznana w październiku 2017r.


Ogłoszenie o upałach

2017-08-02

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wg prognoz IMGW do dnia 5 sierpnia br. na terenie większości kraju będą występować upały (do 37 oC). Dla obszaru województwa świętokrzyskiego wprowadzono ostrzeżenie 3 stopnia.
W załączonym poradniku zamieszczono informacje o zasadach zachowania się ludności podczas upałów.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-08-01

Od dnia 01.08.2017 do 04.08.2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 14.00 ze względu na utrzymujące się upały.


Ogłoszenie

2017-06-22

Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym z dnia 27.06.2017 przeniesiony na dzień 23.06.2017 w godzinach 15.30 – 17.30


Ogłoszenie stypendium

2017-05-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
w dniu 07.06.2017 roku wypłacane będzie w kasie GOPS
ul. Kościuszki 88 stypendium szkolne.

Przed pobraniem pieniędzy w dniu wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Osoby, które nie dostarczyły rachunków osobiście umawiają się z pracownikiem, co do terminu wypłaty.


Projekt ZDZ

2017-05-25

Projekt „MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia w woj. świętokrzyskim” w ramach którego organizowane są szkolenia, skierowany jest do 168 młodych osób (5 kobiet i 163 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do grupy NEET tzn. osób w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
• nie pracują (czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
• nie kształcą się (czyli nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)
• nie szkolą się (czyli nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie miała zapewniony bezpłatny udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, na które składają się:
• wysokiej jakości kurs podnoszący, uzupełniający lub zmieniający kwalifikacje zawodowe,
• 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawcy
• 1850 zł miesięcznie stypendium stażowego
• 8 zł za godzinę stypendium szkoleniowego
• materiały dydaktyczno-piśmiennicze
• odzież ochronną na kursy oraz staże
• poczęstunek/ciepły posiłek
• zwrot kosztów transportu za dojazd na zajęcia do placówek ZDZ, pracodawców na staże oraz na miejsce odbywania zajęć praktycznych

Dodatkowo każda osoba otrzyma również wsparcie w postaci:
• identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (zajęcia indywidualne w wymiarze 6 godz. na osobę)
• doradztwa zawodowego z zakresu m.in. poruszania się po rynku pracy (zajęcia grupowe, w wymiarze 16 godzin na grupę)
• indywidualnego wsparcia aktywizacyjnego przez TRENERA AKTYWNOŚCI z zakresu określania ścieżki zawodowej w celu poprawy sytuacji ludzi młodych,
• pośrednictwa pracy realizowanego w formie indywidualnych spotkań lub konsultacji prowadzonych przez okres 5 m-cy po zakończeniu kursów.
Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - numer umowy POWR.01.02.02-26-0133/15-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w jednostkach terenowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na terenie powiatu skarżyskiego w Punkt Informacyjno – Rekrutacyjne (PIR) zlokalizowany jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Metalowców 54, Tel 41 253 04 83 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Dołączona galeria:

Projekt ZDZ

  Życzenia Wielkanocne

  2017-04-12

  Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie składają najlepsze życzenia świąteczne.

  Dołączona galeria:

  Życzenia Wielkanocne

   INFORMACJA PKPS

   2017-03-24

   Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej- Oddział Bliżyn
   Monika Sokołowska informuje, że z dniem 24.03.2017 zostaje zakończone przyjmowanie skierowań w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ,
   podprogram 2016.
   Powodem jest zakończenie podprogramu.
   W dniach 27 i 28.03.2017 dla poszczególnych miejscowości zostanie wydana ostatnia partia żywności.

   Prezes PKPS
   Oddział Bliżyn
   Monika Sokołowska


   OGŁOSZENIE PKPS

   2017-03-24

   Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
   że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
   Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
   1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 28.03.2017 od godziny 10.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
   2. Remiza OSP Sorbin w dniu 28.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
   3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 27.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

   Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
   Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
   w innym dniu.
   Prezes PKPS
   Oddział Bliżyn
   Monika Sokołowska


   Ogłoszenie stypendia

   2017-03-23

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
   osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2
   w dniach od 10.04.2017r. do 24.04.2017r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
   Jednocześnie osoby posiadające rachunki, dowody zakupu i inne dokumenty proszone są o ich złożenie.
   Kierownik GOPS w Bliżynie
   Zofia Nowak-Walachnia


   Ogłoszenie o wydawaniu żywności

   2017-03-02

   Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

   Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
   1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 07.03.2017 od godziny 10.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
   2. Remiza OSP Sorbin w dniu 07.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
   3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 07.03.2017 od godziny 9.00 do 14.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

   Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
   Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
   w innym dniu.
   Prezes PKPS
   Oddział Bliżyn
   Monika Sokołowska


   OGŁOSZENIE PKPS MROCZKÓW

   2017-02-08

   Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
   że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
   Żywność wydawana będzie w budynku byłego przedszkola
   w Mroczkowie w dniu 11.02.2017( sobota) od godziny 9:00 do 13.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
   Należy mieć przy sobie dowód osobisty.


   Prezes PKPS
   Monika Sokołowska
   Oddział Bliżyn


   Ogłoszenie żywność

   2017-01-24

   Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
   że wydawane będą owoce i warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.

   Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie w dniu 27.01.2017( marchewka) od godziny 10:00
   i w dniu 31.01.2017 (jabłka) od godziny 10:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek, Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

   Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

   Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

   Prezes PKPS
   Monika Sokołowska
   Oddział Bliżyn


   Ogłoszenie o skierowaniach

   2017-01-24

   Wydawanie skierowań do Pomocy Żywnościowej (paczek) w każdy piątek w godzinach 8:00 do 11:00
   w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie (pokój pracowników socjalnych).


   Ogłoszenie PKPS

   2017-01-13

   Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
   że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
   Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
   1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 21.01.2017 od godziny 9.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
   2. Remiza OSP Sorbin w dniu 21.01.2017 od godziny 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
   3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 21.01.2017 od godziny 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

   Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
   Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
   w innym dniu.
   Prezes PKPS
   Oddział Bliżyn
   Monika Sokołowska


   Ogłoszenie PKPS

   2017-01-12

   Polski Komitet Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 01.01.2017 wzrosły kryteria dochodowe dla osób chcących skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
   Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
   dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1268,00zł,
   dla osoby w rodzinie do wys. 1028,00zł.
   Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.


   Prezes PKPS
   Monika Sokołowska
   Oddział Bliżyn


   Życzenia

   2016-12-23

   Niech te święta spokój Wam przyniosą,
   a radość chodzi z Wami krok w krok.
   Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
   by starczyło na cały Nowy Rok.
   Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
   życzą pracownicy
   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.

   Dołączona galeria:

   Życzenia

    Ogłoszenie PKPS

    2016-12-23

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
    Żywność wydawana będzie w 1 punkcie:
    1. Budynek dawnego Posterunku Policji w Bliżynie w dniu 29.12.2016r. od godziny 9:00 do 13:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    2. Dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek dokładny termin zostanie podany w styczniu 2017r.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie (tylko nowe osoby).
    Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
    w innym dniu.
    Prezes PKPS
    Monika Sokołowska
    Oddział Bliżyn


    Ogłoszenie o żywności

    2016-12-14

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
    Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
    1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 17.12.2016 od godziny 09:00 do 13:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
    2. Remiza OSP Sorbin w dniu 17.12.2016 od godziny 09:00 do 13:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
    3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 17.12.2016 od godziny 09:00 do 13:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
    Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
    w innym dniu.
    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn
    Monika Sokołowska


    Ogłoszenie stypendium

    2016-12-01

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
    w dniu 07.12.2016 roku od godz. 10:00 wypłacana będzie w kasie GOPS ul. Kościuszki 88 pierwsza część stypendium szkolnego.

    Przed pobraniem pieniędzy należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.


    Kierownik
    Gminnego Ośrodka
    Pomocy Społecznej
    w Bliżynie
    Zofia Nowak- Walachnia


    OGŁOSZENIE PKPS

    2016-11-25

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
    Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
    1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 02.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
    2. Remiza OSP Sorbin w dniu 01.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
    3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
    Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
    w innym dniu.
    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn
    Monika Sokołowska


    OGŁOSZENIE PKPS

    2016-11-17

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
    Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
    1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 21.11.2016 od godziny 11.00 do 15.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
    2. Remiza OSP Sorbin w dniu 21.11.2016 od godziny 11.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
    3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 21.11.2016 od godziny 10:00 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
    Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
    w innym dniu.
    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn
    Monika Sokołowska


    Ogłoszenie stypendium

    2016-06-01

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 15.06.2016r. wypłacana będzie w kasie GOPS pierwsza część stypendium szkolnego.
    Kwota na rachunki dla osób kwalifikujących się dochodem przez wszystkie miesiące wynosi 210,00 zł.
    Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

    Wypłata drugiej części stypendium (z rachunków) planowana jest na dzień 28.06.2016r.

    Rachunki należy dostarczyć do 24.06.2016r.
    Osoby, które nie dostarczą rachunków w terminie osobiście umawiają się z pracownikiem, co do terminu wypłaty.


    Ogłoszenie PKPS

    2016-05-24

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawane będą warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
    Nie jest wymagane skierowanie!
    Marchewka wydawana będzie w 4 punktach tylko dla przypisanych miejscowości w dniu 01.06.2016r.:
    Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie od godziny 10:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.
    Remiza OSP Sorbin- od godz. 13:00 miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki.

    Remiza OSP Nowy Odrowążek- od godz. 14:00 miejscowości: Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

    Remiza OSP Mroczków- od godziny 11:30 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

    Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

    Prezes PKPS
    Monika Sokołowska
    Oddział Bliżyn


    Informacja ZDZ Skarżysko-Kam

    2016-05-18

    Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)”

    czytaj całość publikacji "Informacja ZDZ Skarżysko-Kam"

    Dołączone pliki:


    OGŁOSZENIE 500+

    2016-05-16

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 18 maja 2016 wypłacane będą świadczenia wychowawcze (500+) za miesiąc kwiecień 2016, natomiast 30 maja wypłacane będą świadczenia wychowawcze (500+) za miesiąc maj.
    Prosimy o zgłaszanie się do GOPS po odbiór decyzji.


    Ogłoszenie PO PŻ

    2016-05-04

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 04.05.2016 osoby uprawnione, chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.

    Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
    dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 951,00zł,
    dla osoby w rodzinie do wys. 771,00zł.


    Kierownik GOPS w Bliżynie
    Zofia Nowak - Walachnia


    Ogłoszenie

    2016-04-19

    ZAPYTANIE CENOWE – SONDAŻ RYNKU

    Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP

    Na:

    Realizacja zajęć w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci
    z zaburzeniami psychicznymi i z autyzmem wczesnodziecięcym w miejscu zamieszkania - teren gminy Bliżyn.

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o stypendium

    2016-04-05

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje.
    Osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 27.04.2016r. do 06.05.2016r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
    Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie.


    Życzenia Wielkanocne

    2016-03-23

    Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
    oraz najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
    życzy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
    wraz z pracownikami.

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie

    2016-03-22

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że nastąpiła zmiana numeru telefonu dla:
    1. dział księgowości i kasa: (41) 345-10-73
    2. świadczenia wychowawcze: 500 726 541.
    Pozostałe numery telefonów bez zmian.


    Ogłoszenie PKPS

    2016-03-16

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawane będą owoce i warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
    Artykuły wydawane będą w 3 punktach:
    1. Remiza OSP Mroczków – marchewka w dniu 18.03.2016 od godziny 10:30 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka. Soki w późniejszym terminie.
    2. Remiza OSP w Sorbinie – jabłka w dniu 18.03.2016 od godziny 10:30; marchewka w dniu 22.03.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek. Soki w późniejszym terminie.
    3. Parking przy UG w Bliżynie jabłka i marchewka w dniu 18.03.2016 od godziny 8:30; soki w dniu 19.03.2016 od godziny 10:30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

    Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn
    (-) Monika Sokołowska


    INFORMACJA

    2016-03-03

    logo


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku do 18 r. ż. będzie przysługiwać prawo do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez spełniania dodatkowych warunków.

    Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

    W Bliżynie realizację zadania Rodzina 500+ będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. VI Wieków Bliżyna 2.


    Zgodnie z zapisem §8 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214) wzór wniosku o przyznanie świadczenia będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

    Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bliżynie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 r.


    Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

    Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
    - utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
    - udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

    Poniżej przekazujemy Państwu informator opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

    Dołączone pliki:


    OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH

    2016-02-26

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 26 – 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2
    Szczegóły w załączniku.

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie warzywa

    2016-02-25

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawane będą warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
    Warzywa wydawane będą w 2 punktach tylko dla przypisanych miejscowości:

    Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie w dniu 27.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

    Remiza OSP Mroczków w dniu 27.02.2016 od godziny 10:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

    Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.


    Prezes PKPS
    Monika Sokołowska
    Oddział Bliżyn


    Ogłoszenie PKPS

    2016-02-16

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawane będą owoce wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
    Jabłka wydawane będą w 2 punktach tylko dla przypisanych miejscowości:

    Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie w dniu 18.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

    Remiza OSP Mroczków w dniu 25.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

    Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

    Prezes PKPS
    Monika Sokołowska
    Oddział Bliżyn


    Ogłoszenie soki

    2016-02-08

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawane będą naturalne soki z jabłek wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
    Soki wydawane będą w 3 punktach:
    1. Remiza OSP Mroczków w dniu 12.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
    2. Remiza OSP w Sorbinie w dniu 16.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
    3. Parking przy UG w Bliżynie w dniu 12.02.2016 od godziny 9:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

    Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn
    (-) Monika Sokołowska


    ogłoszenie PKPS

    2016-02-05

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
    Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
    1. Budynek biblioteki w Mroczkowie w dniu 09.02.2016 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
    2. Remiza OSP Sorbin w dniu 10.02.2016 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
    3. Remiza OSP Bliżyn w dniu 11.02.2016 od godziny 8:30 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty, skierowanie.
    Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
    w innym dniu.
    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn


    Ogłoszenie o żywności

    2016-01-29

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawane będą owoce wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.
    Jabłka wydawane będą w 3 punktach:
    1. Remiza OSP Mroczków w dniu 04.02.2016 od godziny 10:30 do 15:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
    2. Remiza OSP w Sorbinie w dniu 04.02.2016 od godziny 10:30 do 15:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
    3. Remiza OSP Bliżyn w dniu 04.02.2016 od godziny 10:30 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

    Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn
    (-) Monika Sokołowska


    Ogłoszenie

    2015-12-15

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
    że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
    Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
    1. Remiza OSP Mroczków w dniu 18.12.2015 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
    2. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sorbinie w dniu 18.12.2015 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
    3. Remiza OSP Bliżyn w dniu 19.12.2015 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

    Należy mieć przy sobie dowód osobisty, numer nadany
    na skierowaniu, skierowanie.
    Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
    w innym dniu.
    Prezes PKPS
    Oddział Bliżyn


    OGŁOSZENIE STYPENDIUM

    2015-11-20

    OGŁOSZENIE

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż
    należy dostarczać rachunki do stypendium szkolnego w godz. od 8:00 do 12:00
    Osoby, które dostarczą rachunki do dnia 27.11.2015 będą zaplanowane do wypłaty w dniu 03.12.2015r.
    Osoby, które dostarczą rachunki do dnia 18.12.2015 będą zaplanowane do wypłaty w dniu 28.12.2015r.

    Kwota na rachunki nie mniej niż 170,00zł.

    Wójt Gminy Bliżyn
    Mariusz Walachnia


    Ogłoszenie

    2015-11-06

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 06.11.2015 osoby uprawnione, chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa proszone są
    o zgłoszenie się niezwłocznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu odbioru skierowań.

    Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj.:
    dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 951,00zł,
    dla osoby w rodzinie do wys. 771,00zł.


    OGŁOSZENIE

    2015-08-26

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż
    od 01.09.2015r. do dnia 15.09.2015 r. przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
    Kryterium kwalifikujące wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast od października ulega zwiększeniu do kwoty 514,00 zł.

    Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły.
    Wójt Gminy Bliżyn
    Mariusz Walachnia


    Ogłoszenie

    2015-07-20

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 28.07.2015 na dzień 29.07.2015.


    OGŁOSZENIE

    2015-06-10

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
    w dniu 17.06.2015 roku wypłacana będzie w kasie GOPS pierwsza część stypendium szkolnego.
    Przed pobraniem pieniędzy należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.
    Wypłata drugiej części stypendium (z rachunków) planowana jest na dzień 29.06.2015 roku.
    Rachunki należy dostarczyć do 24.06.2015r.

    Osoby, które nie dostarczą rachunków w terminie osobiście umawiają się z pracownikiem co do terminu wypłat.


    Ogłoszenie

    2015-05-25

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 25.05.2015 osoby uprawnione, chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.

    Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
    dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 813,00zł,
    dla osoby w rodzinie do wys. 684,00zł.


    Kierownik GOPS w Bliżynie
    Zofia Nowak - Walachnia


    OGŁOSZENIE

    2015-05-05

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje.
    Osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2
    w dniach od 20.05.2015r. do 27.05.2015r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
    Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie.


    Koncert 28.03.2015

    2015-03-19

    Gminny Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 28.03.2015 w Zameczku odbędzie się koncert. Więcej informacji na plakacie.

    czytaj całość publikacji "Koncert 28.03.2015"

    Dołączona galeria:

    Koncert 28.03.2015

     Zapytanie cenowe - wybór

     2015-03-16

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku zapytania cenowego wyłoniono dostawcę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby ośrodka. Spośród złożonych ofert wybrano firmę Kornel, Hurtownia Papiernicza, ul. Sokola 26, 26-110 Skarżysko-Kam. Oferta była kompletna w zakresie załączników nr 1 i 2 oraz przedstawiała najniższą cenę.


     Ogłoszenie

     2015-03-09

     OGŁOSZENIE
     Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 13.03.2015r.
     od ok. godz.13.00 wydawane będą owoce i warzywa pochodzące z Banku Żywności
     z Ostrowca Świętokrzyskiego dla osób z terenu gminy Bliżyn, nie mogą one być odsprzedawane. Owoce i warzywa wydawane będą dla każdej rodziny według kolejności zgłoszeń do wyczerpania zapasów.
     Należy mieć przy sobie dowód osobisty!!!     WÓJT GMINY BLIŻYN
     (-)MARIUSZ WALACHNIA


     Ogłoszenie o wydawaniu żywności

     2015-02-27

     Ogłoszenie o wydawaniu żywności w dniu 5 marca 2015 roku


     Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 5 marca 2015 r. (czwartek) od około godz. 13.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy będą wydawane jabłka pochodzące z Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego. Owoce będą wydawane dla każdej rodziny według kolejności zgłoszeń do wyczerpania zapasów i nie mogą być odsprzedawane.
     Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

     Wójt Gminy Bliżyn
     (-) Mariusz Walachnia


     Życzenia

     2014-12-19

     Z okazji zbliżających się radosnych świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2015 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.

     życzą Kierownik oraz pracownicy
     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie


     OGŁOSZENIE

     2014-12-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 29.12.2014 roku od godz. 10.00 wypłacana będzie w kasie ośrodka pomocy druga część stypendium szkolnego.


     Ogłoszenie

     2014-12-05

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku od godz. 10.00 w kasie GOPS ul. Kościuszki 68 wypłacana będzie pierwsza część stypendium szkolnego.

     Decyzje do odbioru w dniu wypłaty w pokoju pracowników socjalnych w budynku przy ul. VI Wieków Bliżyna 2.

     Uwaga: osoby, które nie złożyły jeszcze rachunków proszone są o niezwłoczne dostarczenie ich do GOPS co umożliwi wypłatę drugiej części stypendium.


     INFORMACJA DOTYCZĄCA KARTY DUŻEJ RODZINY

     2014-06-25

     Informuje się mieszkańców Gminy Bliżyn, iż wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie- pokój świadczeń rodzinnych (ul. VI Wieków Bliżyna 2), oraz w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie (ul. Kościuszki 68) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30
     do 15.30. Członek rodziny wielodzietnej który składa wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, a także oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, przy czym rodzinę wielodzietną należy rozumieć jako rodzinę, w której rodzice /rodzic mają
     na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
     • W wieku do ukończenie 18 roku życia
     • W wieku do ukończenie 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
     • Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
     o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
     Więcej informacji można uzyskać w miejscu składania wniosków lub pod nr tel.41/2541-326

     Dołączone pliki:


     Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

     2012-09-16

     Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

     czytaj całość publikacji "Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy "


     Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

     2012-07-20

     Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

     czytaj całość publikacji "Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r. "

     Dołączone pliki:


     Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

     2012-07-02

     Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

     czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r."


     Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

     2012-06-27

     Bliżyn dnia 27.06.2012

     Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

     czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny"


     Nabór na stanowisko

     2012-06-13

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: ASYSTENTA RODZINY. Czytaj w załączniku nr 1.

     Dołączone pliki:


     Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

     2012-05-22

     Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

     czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

     Dołączone pliki:


     Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

     2012-01-09

     Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

     czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

     Dołączone pliki:


     Życzenia

     2011-12-22

     Pogodnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
     spędzonych radośnie w gronie najbliższych
     oraz
     Szczęśliwego Nowego Roku 2012

     Życzą

     Kierownik GOPS
     wraz z pracownikami


     Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

     2011-10-11

     Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

     czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

     Dołączone pliki:


     Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

     2011-07-27

     Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

     czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"


     Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt”

     2010-12-22

     14 grudnia 2010 roku o godzinie 1600 w Remizie OSP w Bliżynie Zarząd Klubu Seniora Emeryt zorganizował spotkanie opłatkowe dla uczestników Klubu. Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, przewodniczący Rady Gminy - Pan Jerzy Rams, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie: Kierowniczka Pani Zofia Nowak, pracownicy socjalni: Pani Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Wioletta Brzózka, Ksiądz parafii Bliżyn.

     czytaj całość publikacji "Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt” "

     Dołączona galeria:

     Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt” Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt” Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt” Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt” Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt” 

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


      Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN

      2010-12-07

      W dniu 17.11.2010roku odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Centrum Biznesowym „Exbud” w Kielcach. Uroczystościom przewodniczyła Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba, a gościem honorowym był Adam Szejnfekl, przewodniczący Sejmowej Komisji „Przyjazne państwo”.

      czytaj całość publikacji "Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN "

      Dołączona galeria:

      Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN Wyróżnienie dla GMINY BLIŻYN 

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


       Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt w gminie Bliżyn

       2010-05-31

       W dniu 15.05.2010 roku w Klubie Seniora „Emeryt” odbyła się wizyta studyjna Stowarzyszenia Klub Debata Decyzja Działanie z Bielin, w ramach projektu POKL „Aktywny sołtys i zbój Madej” – aktywizacja mieszkańców Wąchocka i Łagowa.

       czytaj całość publikacji "Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt w gminie Bliżyn"

       Dołączona galeria:

       Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt Wizyta Studyjna w Klubie Seniora Emeryt 

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


        Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy

        2010-03-28

        POWOŁANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
        15 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Bliżynie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 6/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 lutego 2010 roku w składzie:

        czytaj całość publikacji "Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy "

        Dołączona galeria:

        Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego d/s zapobiegania przemocy 

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...         wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

         przejdź do góry...

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji