Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Zaproszenie o udziału w projekcie

2019-07-30

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu \"Aktywność zawodowa drogą do sukcesu\". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych

Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPOWsparcie w ramach projektu:

• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)

• Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę)

• Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)

• 4-miesięczne staże

• pośrednictwo pracySzkolenia w ramach projektu:

1. \"Kucharz z elementami HACCP\" (160 h.)

2. \"Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie\" (160h.)

3. \"Sprzedawca - kasjer\" (160h.)W ramach projektu gwarantujemy:

• stypendium szkoleniowe,

• stypendium stażowe,

• zwrot kosztów dojazdu,

• materiały szkoleniowe,

• catering.Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

• są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),

• zamieszkują województwo świętokrzyskie,

• są osobami długotrwale bezrobotnymi.REKRUTACJĘ ROZPOCZYNAMY 01. SIERPNIA

BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST W: PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY W GODZINACH 09.00 – 15.30Więcej informacji na stronie www.sceir.pl lub w Biurze Projektu: tel. 41 364 22 19

Pozdrawiam

Katarzyna Wrona

Koordynator Projektu


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel. (41) 254-13-26

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji