Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Działania (2009)

Data publikacji: 2009-09-02

efs-logo

Zadanie 1. Promocja projektu
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostanie wykonana tablica informacyjna, długopisy, notesy, teczki skóropodobne, kubki, materiały promocyjne z nadrukiem i logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników projektu podczas zajęć oraz będą służyć jako materiał promocyjny w jednostkach Urzędu Gminy. Wydrukowane zostały plakaty i ulotki informacyjne, dzięki nim mieszkańcy gminy dowiedzą się szczegółów o naszym projekcie.
Zadanie 2. Praca socjalna
Praca socjalna na rzecz 15 Beneficjentów Ostatecznych prowadzona i udokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.
Zadanie 3. Aktywna integracja
Uczestnicy projektu w zależności od potrzeb korzystają z różnorodnych form wsparcia: grupowe zajęcia aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności społecznych i kursy zawodowe.
Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze
15 beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej - okresowe, celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Zadanie 5. Zarządzanie projektem

Koordynację poprowadzi osoba zatrudniona na ½ etatu od miesiąca kwietnia 2009 do 31 grudnia 2009 roku. Koordynator odpowiedzialny jest za organizację promocji, archiwizację dokumentacji, kontakty z wykonawcami kursów i szkoleń. W projekt zaangażowany jest kierownik, księgowy i pracownicy socjalni.
Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.