Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Kadra projektu (2008)

Data publikacji: 2008-09-01

efs-logo Zespół zarządzający projektu tworzą:
Zofia Nowak- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
- Zofia Grabka - Księgowa Projektu
- Rafał Graczkowski- Koordynator Projektu
- Danuta Czarnecka - Pracownik socjalny
- Monika Łukomska - Pracownik socjalny
- Wioletta Brzózka - Pracownik socjalny
- Jarosław Domagała - Pracownik socjalny
- Beata Żak- Aspirant pracy socjalnej
Zespół raz w miesiącu organizuje spotkania celem analizy i podsumowania działań podjętych w ramach projektu. Z każdego spotkania przygotowywany jest protokół.