Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Wniosek o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej

Data publikacji: 2011-07-01

Załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej (plik pdf 44KB)

Oświadczenia - dot. ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej

Data publikacji: 2011-07-25

Załączniki:

  1. Oświadczenia - dot. ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (plik pdf 93KB)

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-11-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie  informuje, iż od dnia 26 listopada 2021 r. rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 zgodnie z wytycznymi do programu. Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Filia w Bliżynie.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenia"

Załączniki:

  1. Wniosek do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik doc 51KB)
  2. Oświadczenie do Podprogram 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 194KB)
  3. Upoważnienie do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 12KB)

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Data publikacji: 2021-09-01

Załączniki:

  1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu (plik pdf 34KB)