Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

Data publikacji: 2015-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2

Dyżury Specjalistów:
każdy poniedziałek w godzinach 15. 00 - 17. 00;
Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni pedagog,
Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca terapeuta ds. uzależnień oraz rodziny.

Drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 16.00 - 18.00 psycholog.
Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz przemocy w rodzinie. Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego:
- motywowanie zarówno uzależnionych jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie , ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o mm możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
- udzielanie wsparcia pedagogicznego, psychologicznego w zakresie uzależnień oraz problemów wychowawczych.

W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zgłoszenia, wszelkie sygnały dotyczące przemocy w rodzinie należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 do pracownika socjalnego/ kierownika Ośrodka, w godzinach pracy od 7.30 - 15.30.