Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Data publikacji: 2024-01-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.901 t.j., Dz.U.2022.2754, Dz.U.2023.535, Dz.U.2023.1693, Dz.U.2023.1938, Dz.U.2023.2760.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (plik pdf 809KB)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Data publikacji: 2024-04-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2024.424 t.j.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (plik pdf 358KB)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Data publikacji: 2024-03-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2024.177 t.j., Dz.U.2023.818.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (plik pdf 899KB)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Data publikacji: 2024-01-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.2123 t.j., Dz.U.2023.1972.
 

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (plik pdf 394KB)

UCHWAŁA Nr 149 RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Data publikacji: 2024-01-01

Opracowano na podstawie: M.P.2023.881

Załączniki:

 1. UCHWAŁA Nr 149 RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (plik pdf 329KB)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji: 2023-04-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.571 t.j.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (plik pdf 463KB)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Data publikacji: 2022-01-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1296

Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (plik pdf 47KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Data publikacji: 2021-11-17

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2020.249

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (plik pdf 97KB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Data publikacji: 2021-11-15

Wydanie - rok: 2021, nr: -, poz.: 893

Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (plik pdf 58KB)
 2. ZAŁĄCZNIK Nr 1 - KWESTIONARIUSZ RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO (plik PDF 1253KB)
 3. ZAŁĄCZNIK Nr 2 - OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (plik PDF 198KB)
 4. ZAŁĄCZNIK Nr 3 - OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM (plik PDF 281KB)
 5. ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO (plik pdf 294KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Data publikacji: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (plik pdf 97KB)

Rozp. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą

Data publikacji: 2011-05-04

Wydanie - rok: 2011, nr: 81, poz.: 448

Załączniki:

 1. Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z p (plik pdf 53KB)