Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

O Ośrodku - wybierz podmenu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie działa na podstawie regulaminów przyjętych przez:

1. Zarządzenie Nr 7/ 2005 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.

2. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 18 maja 2009r w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.