Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Aktywna integracja.

Data publikacji: 2011-06-30

29 czerwca 2011 roku, ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) ukończyło zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymali oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn.

Ich realizacja przyczyniła się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotowały uczestników do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Na ostatnich zajęciach, w których uczestniczyli beneficjenci, kierowniczka ośrodka pracownicy socjalni, koordynatorka projektu, terapeuta ds. rodziny i uzależnień nastąpiło podsumowanie zajęć, ocena w postaci ankiet, rozmowa na temat przydatności warsztatów. Beneficjenci projektu pozytywnie oceniają warsztaty z każdym ze specjalistów, są one szczególnie przydatne dla kobiet, które długi czas spędzają w domu jako gospodynie domowe. Następnym etapem aktywnej integracji wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi).
Spotkanie zakończono w miłej atmosferze przy upieczonej na grillu kiełbasce, zakupionej przez beneficjentów i pamiątkowych zdjęciach.

Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.Aktywna integracja.