Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

O Ośrodku - wybierz podmenu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XI/57/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 2 marca 1990r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

2. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

3. Ustawy o pomocy społecznej i innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych.

Załączniki:

  1. Statut (plik pdf 272KB)